Menu

Wprowadzenie do programowania w języku Java, kod z warsztatów

1 czerwca 2017 - blog, kurs
Wprowadzenie do programowania w języku Java, kod z warsztatów

Chciałbym gorąco podziękować wszystkim obecnym podczas pierwszego spotkania w ramach kursu programowania w języku java.

Link do ankiety oceniającej warsztat Ankieta

Link do kodu z warsztatów Kod z warsztatów

Kod jest nieco zmodyfikowany oraz dodałem nieco komentarzy wyjaśniający linijki kodu.
Kod jest na githubie. Można pobrać całość lub jedynie skopiować jedynie niewielki interesujący fragment kodu.

Zmienne, Typy danych

Zmienna

Jest to obszar pamięci komputera, któremu nadaliśmy nazwę oraz określiliśmy jego typ.

Typy danych

Program napisany w języku java przechowuje i manipuluje dwoma rodzajami typów danych.

Typy zmiennych przekazywane przez wartość nazywają się tak, gdyż w rzeczywistości przechowują daną wartość.

Typy zmiennych przekazywane przez referencjęnazywają się tak, gdyż nie przechowują aktualnej wartości zmiennej,a jedynie referencję do niej.

 

Typy proste – przekazywane przez wartość

Java Primitive

 Identyfikatory

Są to nazwy nadawane przez programistę poszczególnym elementom programu.

Class  Klasa – klasy są „rysunkami technicznymi” dla typów referencyjnych. Określają jaką strukturę przyjmie obiekt, gdy utworzymy instancję klasy.

Method Metoda – metody są odrębnymi częściami funkcjonalności w aplikacji, ich odpowiednikiem w programowaniu nie-obiektowym są funkcje

Variable Zmienna – jest identyfkatorem tworzonym aby przechowywać wartości lub referencje do obiektów w twoim kodzie. Zmienna w uproszczeniu jest nazwaną częścią miejsca w pamięci.
Język Java jest silnie typowalnym językiem. Oznacza to, że chcąc utworzyć zmienną należy podać jej typ.
Zmienną można zainicjować (przypisać do niej wartość) od razu podczas deklaracji lub później.

Tak wygląda utworzenie zmiennej i jednoczesna inicjalizacja.

int mojaZmienna = 0;

Tak natomiast utworzenie zmiennej i oddzielna inicjalizacja

int mojaZmienna;
mojaZmienna =0;

 

Słowa kluczowe w języku Java


Operatory

Operator jest znakiem używanym na operandach.

Przykłady użycia operatorów znajdują się kodzie źródłowym.


 Konwersja(Castowanie)

Czasem sytuacja wymaga przypisania do typu jednego rodzaju wartości innego typu.
W języku java występują dwa rodzaje konwersji.
Niejawna(implicit) oraz Jawna(Explicit).

W sytuacji gdy do zmiennej o większym przedziale wartośći umieszczamy zmienną
o mniejszym przedziale dostępnych wartości możemy użyć konwersji niejawnej.

Wygląda ona następująco:

int myInt = 45000;
long myLong = myInt;

 

Z kolei jeśli chcemy do zmiennej o mniejszym zakresie przypisać zmienną o
większym zakresie musimy dokonać konwersji(castowania)
jawnego, nawet pomimo tego, że wartość zmiennej jest zarówno w zakresie
jednego jak i drugiego typu:

double myDouble = 123.4;
 int myInt;
 myInt = (int) myDouble;