Menu

Zarząd

Zarząd

Arkadiusz Gutkowski

Przewodniczący

Mariusz Czerkies

Wiceprzewodniczący

Adrian Kozłowski

Wiceprzewodniczący

Aleksander Kleszczewski

Sekretarz

Opiekun

Opiekun

Adam Kostulak

Opiekun Koła
Wykładowca WSB, Menedżer kierunku Informatyka